Dr Monika Wiśniewska

Monika_Wisniewska

Dr Monika Wiśniewska

Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, nowoczesnej placówki edukacji nieformalnej, pierwszego centrum nauki w regionie kujawsko-pomorskim, odpowiedzialna za jego stworzenie, udostępnienie zwiedzającym i nieustanny rozwój. Z wykształcenia fizyk optoelektronik, dr nauk fizycznych w zakresie fizyki ciała stałego. Uczestniczyła w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, podczas których zaangażowana była m.in. w projekt budowy prototypu pozytonowego tomografu emisyjnego. W Oak Ridge National Laboratory w Stanach Zjednoczonych uczestniczyła z kolei w opracowaniu i badaniu nowych materiałów scyntylacyjnych do detekcji promieniowania gamma, rentgenowskiego i neutronowego. Czas wolny spędza uprawiając turystykę, wędrówki górskie, pasjonuje ją poznawanie obcych kultur oraz literatura.