Dr Katarzyna Przegiętka

Katarzyna_Przegietka

Dr Katarzyna Przegiętka

Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Kieruje zespołem opracowującym koncepcje wystaw interaktywnych i odpowiedzialnym za działalność edukacyjną Centrum. Z wykształcenia fizyk i nauczyciel fizyki oraz matematyki, dr nauk fizycznych w zakresie biofizyki. Podczas studiów doktoranckich uczestniczyła w stażach naukowych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Długoletnia pracowniczka naukowo-dydaktyczna UMK, trenerka umiejętności praktycznych nauczycieli, uczestniczyła w kilku krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej (w ramach programów Socrates i Erasmus), popularyzatorka nauki podczas licznych festiwali popularnonaukowych. W czasie wolnym podróżuje w nietypowe miejsca w Polsce i za granicą.